This one liner:

cat file.fa | awk '$0 ~ ">" {if (NR > 1) {print c;} c=0;printf substr($0,2,100) "\t"; } $0 !~ ">" {c+=length($0);} END { print c; }'

Takes a fasta file as input:

>EF491733
tcagattcaaacaccgacgacgatgacgtggcaaagtctcgacgtgtgcg
caattcgtgtatgtgtccagcaggacctcccggagaacgcggaccagtag
gaccaccaggtctacggggatcgccaggatggcct
>EF491734
tcacagggaatgaaggcactgttcgacttgatcgctttgagaccaagacc
cgtggcaattctcggagggcaatgcactgaagtgaacgagccaatagcga
tggcgctcaagtattggcaaatcgtgcaattatcctatgcggagacacat
gccaa
>EF491735
gtcttgcatgacccaaaaggctcctgctcttctgtttcttcttccaatac
atccttctaaccagttggaagggttgacgtatcaagacttcctgcatcaa
aacttcttgaatttgccttcatttgtcgcaattgtgcagc
>EF491736
taaatggaaggaatcacttggcgctgaagaatttgctctccgcacagctt
aatcagactggaactccaatggttaatccaatgatggctttacaacaaca
agcggccgcagtaaacctgattcccaacacaccaatttacccaccc
>EF491737
actctcgcaatcgtctctccccaaatgatgttaacatcactagaaatgac
aaccgaacatatagcccagtcactcctcgtatcacaacaagtgagcggac
agtaacaccggaacagcggtcgccgggtcgaaaagcgttcgaaaccattc
>EF491738
tccctcgttcattcacaacaaaggaaaagcaaactatgggccattcattg
ttgaaattatgaactatcatcagtattctgcaatgacaagtcatatggtc
aaagtaatgaaacggccccaccaggttccgccaatgaaggtcgaccctga
gg
>EF491739
tccttccaactgttgccaactttccaactacaagacacactgaaccagaa
actacgcggagacctctgtcgccttcaaaaatgacaccttctcttccttc
tcctaccaccaccactttgcctgttttctttttgtcacaaatcactgacg
gcgatgaatcagaagatgaa

Outputs sequence name and length:

EF491733  135
EF491734  155
EF491735  140
EF491736  146
EF491737  150
EF491738  152
EF491739  170

I made this today when I needed a way to generate sequence lengths required for some ChIP-Seq analysis.